,

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ


Eğitim sahası, eğitime katılan tüm kişilerin güvenliğini sağlamak,
Eğitim kalitesini sürekli yüksek tutarak, oluşabilecek kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak,
Yüksekte çalışan personel için süreklilik arz eden, güvenli çalışma ortamları konusunda deneyimli eğitmenlerimizce bilgi ve tecrübe aktarımı ile katılımcılara güvenlik bilinci yaratmak,
Eğitim konularını ayrı ayrı başlıklar altında toplayarak konuya özel yaklaşımlar üretmek,
Eğitim alan kişiyi güvende tutabilmek için, sektörde sürdürülen mevcut uygulamaları yakından takip ederek, konuya uygun çözümler üretmek.
Yüksekte yapılacak güvenli çalışmaların yanı sıra forsmajör nedenlerle oluşabilecek kazaları da öngörerek, eğitimlerimizde kurtarma konusunda yapılacak özel yaklaşımlarla çalışanları bilinçlendirmek,
Çalışanları, İş kanunları kapsamında, yükümlülükleri hakkında bilinçlendirmek,
Yüksekte çalışan personelin kullanımına sunulan KKD’ler (Kişisel Koruyucu Donanım) konusunda çalışanları kapsamlı şekilde bilgilendirmek.

1,200.00 

Eğitim İçeriği,

·         Küresel ve Ulusal Mevzuat
·         Ateş
·         Yanma nedir?
·         Yanma çeşitleri
·         Yanmanın ürünleri
·         Yangın nedir?
·         Yangın Üçgeni nedir?
·         Yangının oluşum safhaları
·         Yangının sınıfları
·         LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
·         Yangının çıkış sebepleri
·         Yangının etkenleri
·         Yangın türleri
·         Rüzgâr türbinlerinde yangın ile mücadele
·         Yangın söndürme maddeleri
·         Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
·         Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
·         Yangın anında hareket tarzı
·         Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
·         Acil eylem planları
·         Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
·         Yangının çevresel etkileri
·         Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
·         Uygulamalar