Yöneticiler için Finans Eğitimi


Programın İçeriği

İşletmelerde finans fonksiyonu ve finansal amaçlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar, finansal analiz, çalışma sermayesi yönetimi, finansal planlama, nakit bütçelerinin oluşturulması, faiz ve paranın zaman değeri, yatırım projelerinin değerlendirilmesi

Programın Amacı

İşletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevi gereği, finansal tabloları doğru yorumlayarak genel durum hakkında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazanması düşünülen kadrolar için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir programdır.

Programın Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

-Finansal yönetimin temel ilkeleri ve finansal çevre hakkında bilgi sahibi olacaktır.

– Kısa ve uzun vadeli finansal planlama tekniklerini öğrenecektir.

-İşletmelerde alacak, nakit ve çalışma sermayesi yönetiminin önemini anlayacaklardır.

-Çeşitli finansal yöntemleri kullanarak, işletme finansı kararlarını analiz edeceklerdir.

-Paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 19.10.2019
Bitiş : 20.10.2019

Eğitim Süresi :

2 Gün / 12 saat

1,300.00 

Eğitim Konuları

İşletmelerde Finans Fonksiyonu ve Finansal Amaçlar

Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar

Temel Finansal Tablolar; Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri

Ek Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler

Finansal Oran Analizi ve Finansal Kontrol

Örnek Uygulamalar

Çalışma Sermayesi Yönetimi (Nakit, Alacak ve Stok)

Finansal Planlama Süreci; Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu Oluşturulması

Nakit Bütçelerinin Oluşturulması

Faiz ve Paranın Zaman Değeri; Faiz ve iskonto kavramı, Anüite ödemeleri, Borç İtfası

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi; Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Karlılık Endeksi Analizleri