YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ (ASİSTANLIK) KURSU


Günümüz rekabetçi global piyasa şartları göz önüne alındığında bir yöneticinin başarılı olabilme şartlarının en başında yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmak geldiği görülmektedir.

Bu gereklilikten hareketle üst düzey yönetici asistanı, sekreterlik bilgisinin ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiğinde yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm yönetim süreçlerinde etkin rol üstlenebilecek vasıflara sahip olması elzemdir.

Bu itibarla günümüz yöneticileri ve firma sahipleri yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duymaktadır.

Bu sebeple meslek olarak üst düzey yönetici asistanlığı iş dünyasındaki gelişmeler ve yeni yönetim perspektifleri doğrultusunda kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Dolayısıyla yönetici asistanlığı eğitimi sürecinde, günümüz yönetici asistanı görev tanımı içerisinde yer alan başlıca yetkinlikler olan sözlü ve yazılı iletişim becerisi, yöneticisinin yürüttüğü yönetim süreçleri hakkında farkındalık, önceliklere göre çalışma planı oluşturabilme ve yöneticisini temsil becerisi kazandırılacak şekilde planlanmış olmalıdır.

Siz de yönetici asistanlığı kursu olarak tarafımızdan hazırlanan yönetici asistanlığı eğitimi ile; iş gücü olarak en ihtiyaç duyulan ve her zaman kolaylıkla iş bulan meslek gruplarına dahil olan bu meslek için donanımınızı geliştirin meb onaylı yönetici asistanlığı sertifikası ile meslektaşlarınızdan ve iş başvurularında diğer adaylardan bir adım önde olun.

Eğitim Yöneticileri: Uzun yıllar yönetici olarak çalışmış ve halen çalışmakta olan eğitmenler tarafından uygulamalı olarak öğretilmektedir.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Yönetici Asistanlığına Giriş

Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığına Genel Bakış

Yönetici Asistanının İşlevi

Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler

Sekreter ve Asistanlık Arasındaki Farklar

Yönetici Asistanlığının Kurumdaki Yeri ve Önemi

Yönetim ve Asistanlık

Başarılı Bir Asistanın Sahip Olması Gereken Nitelikler

Fiziki Görünüş Özellikleri

Profesyonel Yönetici Asistanının İmajı

Karakter Özellikleri

Kişisel Misyon, Vizyon, Hedef belirleme

Kişisel Kariyer Planlama

Motivasyonlu Çalışmanın Önemi

Yönetici ile Aynı Perspektifden Bakmak

Yönetici Asistanının Yönetimsel Görevleri

Yöneticiyi Tanıma Görevi

Yöneticiyi Temsil Etme Görevi

Yöneticiyi Yönetme Görevi

Yönetim Fonksiyonları Nelerdir, Asistan Bunları Neden Bilmelidir, İşinde Nasıl Uygular?

Planlamanın Önemi

Planlama ve Kişisel Organizasyon / Düzen

Organizasyon, Koordinasyon, Yöneltme ve Denetim Fonksiyonları

Yönetici Asistanının Organizasyonel Görevleri

Randevuları Ayarlama ve Ziyaretçilerle İlgilenme

Toplantı Organizasyonları

Seyahat Organizasyonu

İkram ve Protokol

Bir günün başında ve Sonunda Yapılması Gerekenler

Takım Çalışması, Yönetici ile Üretken Bir Takım Oluşturma

Temel Görgü ve Protokol Kuralları

Giyim, İlk İzlenim ve İmaj

Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi

Telefonda İletişim Teknikleri

Telefonda Iletişimin Yüzyüze Iletişimden Farkı

Telefonla Konuşma,

Gelen Telefonları Karşılama

Her Arayana Beklenen Bir Misafir Gibi Davranma

Arayanın İhtiyaçlarını Anlama

Duygusal Yansımayı Önleme

Profesyonel Nezaket

Soru Sorma Teknikleri

Mesaj Alma

Telefon Protokolü

Cep Telefonları İle Görüşme İlkeleri

Problemlerin Çözüm Aşamaları

Yönetici Asistanlığı ve İletişim

Yönetici Asistanlığında Etkin İletişimin Önemi

İletişimin Kullanımı

İletişim Türleri

Sözlü İletişim

Sözsüz İletişim

Yazılı İletişim

İletişim ve Algılama Süreci

İletişimde Strateji Oluşturmak

İfade Gücünün Önemi ve Dilbilgisi Kuralları

Diksiyon, Lehçe ve Hitap Şekilleri

İyi Bir Dinleyici Olma

Konuşma Becerisi

Dinleme Becerisi

Karşımıza Çıkabilecek Engeller

İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri

Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi Ve Stres Yönetimi

Yönetici Asistanları İçin Problemlerle Başetme

Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme

Etkili Problem Çözme Teknikleri

Stres Yönetimi

Stres ve Etkilerini Tanıma

Stresle Baş Etme Yolları

Tepki Yönetimi

Duygu Yönetimi (Üzüntü, Kızgınlık Vb. Olumsuz Duygular)

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Yönetici Asistanının Zaman Yönetimi Ve Planlama

Zaman Yönetimi

Kendimizi Nasıl Yönetiriz?

Yaşamı ve Zamanı Kullanmak

İnisiyatif Kullanma

Planlama

Verimli Çalışma

Yapılması Gerekenler

Yöneticinin İş Takvimini Belirleme ve Ziyaretçilerle İlgilenme

E Posta Yönetimi

Yeterince Zamanımız Var mı?

Kesintileri Ortadan Kaldırma

Zaman Hırsızları