YENİ LGS SORU SİSTEMİ TANITIM VE ÇALIŞMA STRATEJİLERİ


Yeni LGS Sınav Sistemi Tanıtım ve Çalışma Stratejileri

Yeni sınavda artık ezber bilgiye yer yok!!!
Yorumlama,
kestirimde bulunma,
sonuç çıkarma,
ana fikir çıkarma,
ilişki kurma
becerileri gelişmiş öğrenciler başarılı olmakta. Bu beceriler nasıl gelişir?
* 2023 Eğitim Vizyon Planı ve Ölçme – Değerlendirmeye Bakış
* 2019 LGS Sistemi ve İçeriği
* 2018-2019 LGS Sorularının Bilişsel Alan Basamakları İlişkisi
* 2018-2019 LGS Dersler Arasındaki Başarı İlişkisi
* Yeni 2020 LGS Sorularına Yönelik Çalışma Stratejileri
* Çoktan Seçmeli Test Maddeleri ve Çözüme Yönelik Teknikler
MEB’in LGS için açıkladığı örnek soru tiplerini okuma anlama ve çözüm stratejileri

 

21 ARALIK CUMARTESİ 11.00 – KADIKÖY

 

300.00