x

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Programın Açıklaması
05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde
Uzlaştırma Yönetmeliği Madde.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında 02.11.2017 tarihi itibariyle
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Genelinde yetkilendirilmiştir.

Eğitim Süresi 48 Saat
Toplam Eğitimin 36 saati Teorik,12 saati uygulamadır.
Minumum 15 Kişilik Sınıflar

 

 

900.00 

Mevcut
Adet:
Karşılaştır

Kimler Katılabilir:
* Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
* Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren
   Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi
mezunu olmak,
(Aşağıdaki derslerden en az ikisini almış olmak)
   1.Anayasa Hukuku
2.Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
3.Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
4.Ceza Muhakemesi Hukuku
5.Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
6.Ticaret Hukuku
7.İş Hukuku
8.Borçlar Hukuku

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ MÜFREDATI

UZLAŞTIRMA

Onarıcı Adalet Anlayışı

Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli

Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması

Uzlaştırma Müzakereleri

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

İLETİŞİM

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi

Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

Yorumlar

Yorum yok.

İlk siz yorum yapın “UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X