,

TEMEL ARABULUCULUK SERTİFİKA PROGRAMI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SEM


PROGRAMIN AMACI

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SEM ile yapılan eğitimde katılımcılara üniversitenin sertifikası verilecektir.
Eğitim Süresi 84 Saat
Toplam Eğitimin 68 saati Teorik,16 saati uygulamadır. 

İLETİŞİM: 0543 408 80 03 – 04

1,750.00 

Programa Katılım Koşulları:

22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” kapsamında Hukuk Fakültesi mezunu ve min. 5 yıllık kıdeme sahip olan kişiler yetkili kurum tarafından verilen eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığının yapacağı sınavda başarılı olup; arabuluculuk siciline kayıt yaptırarak faaliyete başlayabileceklerdir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Arabuluculuk, 22, Haziran, 2012, 28331 no’lu Resmi Gazete’de sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır.

Arabulucu olacak kişilere asgari atmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Diploma Fotokopisi
  • Kimlik Kart’ının asli ve fotokopisi veya Nüfus Cüzdanının asli ve fotokopisi
  • Ödeme dekontu

 

EĞİTİM KAPSAMINDA YER ALAN DERSLER:

  Çalışma Teorisi 7 Saat
  Arabuluculuk Nedir? 4 Saat
  Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri 4 Saat
  Arabulucu Kimdir? 8 Saat
  Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 2 Saat
  Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6 Saat
  Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 8 Saat
  Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8 Saat
  Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8 Saat
  Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması (5) 4 Saat
  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk 1 Saat
  Uygulama Eğitimi 16 Saat
  Arabuluculuk Mevzuatı

Arabuluculukta Etik

4 Saat

4 Saat

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “TEMEL ARABULUCULUK SERTİFİKA PROGRAMI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SEM”

There are no reviews yet.

Hoşunuza gidebilir…