,

SAT SINAVINA HAZIRLIK KURSU Online


What is the SAT and why is it important?

The SAT is a standardized exam required by most universities in The U.S.A, Canada, Europe and the Middle East to assess a candidate’s profile. The candidate’s SAT score is used to evaluate their academic potential in comparison with the rest of the program’s applicant pool. The test consists of 2 core sections, Verbal and Math, which are individually scored on a range of 200-800 and added to form the overall score. The SAT also includes an optional essay section which allows candidates to demonstrate their writing and analytical proficiency.
Note: While the essay is deemed “Optional” by the writers of the SAT, the section is mandatory for applicants of top tier college programs. Please check with your target colleges to learn more.

1,900.00 

Dünyada 100'e yakınülkedeyapılanuluslararasıbirsınavolanveİngilizceolarakyapılan SAT, Amerika'da, Avrupa'daveTürkiye'deüniversiteyegirişiçingeçerliolanbirsınavdır.

YTÜ YıldızSürekliEğitimMerkezibünyesindeTürkiye'de de birçoküniversitenin (YTÜ, ODTU, İTÜ, Boğaziçi, Ege, Marmara, KTÜ, Antalya, Çukurova, vb) üniversiteyekayıtiçinkabulettiği SAT Hazırlıkkursuaçılacaktır.

Konuitibariile YÖS sınavlarınınüçtebirikadardahaaziçerikle (SadeceLise 1 konularıveLise 2 konularınınyarısı) SAT sınavındanyüksekpuanalaraküniversiteyegirmeimkanıbulabilirsiniz.


Başvuru: YıldızSürekliEğitim, AraştırmaMerkezi, A-Blok, Beşiktaş, İstanbul.

Kayıt İçin tıklayınız