,

Sağlık Hukuku Sertifika Programı


750.00 

Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında; sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Programın hedefleri arasında katılımcıların; sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbi uygulama hataları, sağlık hukukunda sigortacılık, hasta hakları gibi önemli alanlarda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Acıbadem Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosunun bilgi ve deneyimleriyle hazırlanmıştır. Sertifika programı, aşağıdaki ana başlıklarda yer alan online eğitim modüllerinden oluşmaktadır:

 • SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • AYDINLATILMIŞ ONAM EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATASI – KOMPLİKASYON AYIRIMININ YAPILMASI EĞİTİMİ
 • KLİNİK RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • UZMANLIK ALANLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN YERİ EĞİTİMİ
 • DEFANSİF TIP EĞİTİMİ
 • KÜRESEL BOYUTTA TIBBİ UYGULAMA HATALARI EĞİTİMİ
 • SAĞLIK HUKUKUNDA TIBBİ SAHTECİLİK EĞİTİMİ
 • HASTA HAKLARI VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ EĞİTİMİ
 • SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ADLİ TIP UZMANININ GÖREVİ VE OTOPSİDEKİ YERİ EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARININ HUKUKİ BOYUTU EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
 • TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA OLGU ÖRNEKLERİ EĞİTİMİ