SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SEM


Programın Amacı
Ülkemizde az bilinen Sağlık Hukuku konusunda temel kavramları, sağlık mesleği mensuplarının cezai ve hukuki sorumluluklarını, Sağlık Hukukunun en önde gelen konusu olması nedeni ile tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis olgularının) hukuki süreçlerinin tüm boyutları ile ele alınması, tıbbi bilirkişilik kavramı ile resmi bilirkişilik kurumlarının değerlendirilmesi ve son olarak Sağlık Hukukunda sigortacılık uygulamalarına değinilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim sürecinde sahada gündelik pratik içerisinde aktif çalışan eğitimcilerin bulunması nedeni ile bilgilendirme hedefinin dışında interaktif bir bilgi ve deneyim paylaşımı ve Sağlık Hukuku alanındaki sorunlar ve çözümlerine dair bir bakış açısı kazandırılması da hedeflenmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM  ile yapılan eğitimde katılımcılara üniversitenin sertifikası verilecektir.
Eğitim Süresi 32 Saat
Minumum 15 Kişilik Sınıflar

900.00 

Kimler için:
Hukukçular, Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Hekimler ve Diğer Sağlık Personeli, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Öğrencileri.

Program İçeriği:
· Giriş – Kavramlar- Ulusal/Uluslararası Mevzuat
· İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı ve Sağlıkta Özelleştirme Uygulamaları
· Hasta Hakları
· Hekimin Yükümlülükleri
· Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları
·  Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
·  Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu
·  Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu
·  Hekimin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu
·  İdarenin Sorumluluğu
·  Mesleki Sorumluluk Sigortası
· Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları
· Olgu Sunumu ve Tartışmalar

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SEM”

There are no reviews yet.