PMP ( Project Management Professional )


SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE PROTOKOL KAPSAMINDA

Eğitim detayları

  • Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.
  • Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.
  • Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.
  • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
  • Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN FAYDALANILABİLMEKTEDİR.

Bu eğitim sonunda verilecek sertifika PMI (Project Management Institute) tarafından gerçekleştirilen, PMP (Project Management Professional) sınavı için gerekli olan 35 saat eğitim ön şartını karşılamaktadır.

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 19.10.2019
Bitiş : 24.11.2019

Eğitim Süresi :

60 saat (Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30)

2,250.00 

PROJE YÖNETİMİ

1.1.3 Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri

1.2 Temel Unsurlar

1.2.1 Projeler

1.2.2 Proje Yönetiminin Önemi

1.2.3 Proje, Program, Portföy, ve Operasyon Yönetiminin İlişkisi

1.2.4 Kılavuzun Bileşenleri

1.2.5 Uyarlama

1.2.6 Proje Yönetimi İş Belgeleri

2. PROJELERİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÇEVRE

2.2 Çevresel İşletme Faktörleri

2.3 Organizasyonel Süreç Varlıkları

2.4 Organizasyonel sistemler

3. PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

3.2 Proje Yöneticisinin Tanımı

3.3 Proje Yöneticisinin Etki Alanı

3.4 Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri

3.5 Entegrasyonu Gerçekleştirme

4. PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ

4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

4.3 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

4.4 Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

4.5 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

4.6 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

4.7 Projenin ya da Fazın Kapatılması

5. PROJE KAPSAM YÖNETİMİ

5.1 Kapsam Yönetiminin Planlanması

5.2 Gereksinimlerin Toplanması

5.3 Kapsamın Tanımlanması

5.4 İKY’nin Oluşturulması

5.5 Kapsamın Onaylanması

5.6 Kapsamın Kontrolü

6. PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ

6.1 Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

6.2 Aktivitelerin Tanımlanması

6.3 Aktivitelerin Sıralanması

6.4 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

6.5 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

6.6 Zaman Çizelgesinin Kontrolü

7. PROJE MALİYET YÖNETİMİ

7.1 Maliyet Yönetiminin Planlanması

7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

7.3 Bütçenin Belirlenmesi

7.4 Maliyetlerin Kontrolü

8. PROJE KALİTE YÖNETİMİ

8.1 Kalite Yönetiminin Planlanması

8.2 Kalitenin Yönetimi

8.3 Kalitenin Kontrolü

9. PROJE KAYNAK YÖNETİMİ

9.1 Kaynak Yönetiminin Planlanması

9.2 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

9.3 Kaynakların Sağlanması

9.4 Ekibin Geliştirilmesi

9.5 Ekibin Yönetilmesi

9.6 Kaynakların Kontrolü

10. PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

10.1 İletişim Yönetiminin Planlanması

10.2 İletişimin Yönetilmesi

10.3 İletişimin İzlenmesi

11. PROJE RİSK YÖNETİMİ

11.1 Risk Yönetiminin Planlanması

11.2 Risklerin Tanımlanması

11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

11.4 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması

11.6 Risk Yanıtlarının Uygulanması

11.7 Risklerin İzlenmesi

12. PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

12.1 Tedarik Yönetiminin Planlanması

12.2 Tedariklerin Yürütülmesi

12.3 Tedariklerin Kontrolü

13. PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ

13.1 Paydaşların Belirlenmesi

13.2 Paydaş Katılımının Planlanması

13.3 Paydaş Katılımının Yönetilmesi

13.4 Paydaş Katılımının İzlenmesi

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

(1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

(1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme:

– KOSGEB kanunu ve misyonu gereği KOBİ ölçeğindeki işletmelere destekler ve hizmetler vermektedir. Dolayısıyla eğitim desteğinden yararlanılabilmesi için kişilerin bireysel başvuruları değil, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin istihdam ettikleri personelleri için başvuru yapmaları esastır.

– İşletmenin desteklerden yararlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

-İşletmeler veritabanına kayıt olurken/beyanname güncellerken https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresini kullanabilirler.

– İşletmelerin KOSGEB veritabanına kayıt olduktan sonra /beyannamesini güncelledikten sonra öncelikle İşletme Geliştirme De Programına başvuru yapması, onay süreçlerinden sonra Eğitim Desteğine başvuru yapması gerekir.

– İşletmeler destekle ilgili detaylı bilgileri web sitemizde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları üzerinden alabilirler.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/I%CC%87s%CC%A7letme%20Gelis%CC%A7tirme%20Destek%20Program%C4%B1%20Uygulama%20Esaslar%C4%B1-Copy1.pdf

– İşletmelerin kayıtlı olacakları KOSGEB Müdürlüğünde, atanacakları KOBİ Uzmanı vasıtasıyla Başvuru, değerlendirme, ödeme vb. tüm destek süreçlerini yürütmeleri gerekmektedir.

KOSGEB Eğitim Desteğine ilişkin hususlara dair KOSGEB’in web sayfasından incelenerek ilgili KOSGEB Müdürlüğü ile görüşülerek bilgi alınabilecektir.