Oyun Terapisi Eğitimi


Programın Amacı:

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, oyun terapisi alanındaki psikoterapi ekollerini keşfetme, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme.

Kimler İçin:
Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar. Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.

 

Eğitim Tarihi: 20-21 OCAK 2020

Eğitim Süresi: 8 Saat Eğitim + 2 Saat Uygulama (Toplam 16 Saat + 4 Saat Uygulama)

 

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası

Program Detayları için;
05321719713

 

Programın İçeriği :
1. Gün:

Oyun Terapisine Giriş
Oyun Terapisinin Tarihi ve İşleyişi
Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar
Oyun Terapisi Uygulama Alanları
Oyun Terapisti Kimdir, İlk Seans Becerileri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Becerileri
Oyun Terapisi Ebeveyne ve Çocuğa Açıklanması
Oyun Terapisinde En Çok Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Haritaları
Oyun Terapisine İlk Başlangıç ve Yol Haritası Çıkarma
Oyun Odası, Oyun Terapisinde Önerilen Malzemeler
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve İlkeleri, Yöntemleri
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Vaka Formulasyonu Oluşturma
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Teknikleri
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisinde Projektif Testlerin Kullanımı
Çözüm Odaklı Oyun Terapisi
Çözüm Odaklı Oyun Terapisi Teknikleri
Yeniden Çerçeveleme ve Mucize Soru Tekniğinin Kullanılması
Uygulama ve Vaka Analizleri 

2. Gün:

Çocukluk Dönemlerinde Yaşlara Göre Oyun 
Oyuncağın Metaforik Anlamları
Agresyon / Güç Oyunları
Keşif Oyunları
Aile / Beslenme Oyunları
Kontrol ve Güvenlik Oyunları
Cinsel İçerikli Oyunlar
Oyunun İyileştirici Etkileri
Psikodinamik Oyun Terapisi
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, 
Filial Oyun Terapisi, 
Deneyimsel Oyun Terapisi,
Theraplay Oyun Terapisi,
Oyun Terapisine giriş
Seans Yönetimi (Başlama ve Sonlandırma)
Oyun Terapisinde Sınır Koymak
Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)