OTİZMLİ BİREYLERDE SPOR EĞİTİMİ


Bu program, Otizmli bireylerin yaşam içinde yer alabilmelerini sağlamak, yaşam kalitelerini geliştirmek ve bu süreçte onlara eşlik edecek olan ailelerine ve Yaşam Liderleri’ne otizm ve spor bilgisi kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Aileler, Yaşam Liderleri ve Otizm alanına ilgi duyan tüm katılımcılar için uygundur.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere “OTİZMLİ BİREYLERDE SPOR EĞİTİMİ” katılım belgesi verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 90 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri ilan edilen günlerde 20:00-21:30 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası Cuma günü 20:00-21:30 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 48 saatlik eğitime denk gelmektedir.

475.00 

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • Otizmle tanışma
 • Otizmi anlama

2.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • Neden spor yapmalıyız?
 • Otizmde sporun önemi
 • Otizmle  spor ve özel eğitimin harmanlanması

3.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • Otizmli bireylerde sportif değerlendirme testi
 • Yetenek seçimi ve yönlendirme
 • Spor programlarının içeriği
 • Sportif beceri öğretimi teknikleri

4.Hafta

 • 90 dk Sanal Sınıf
 • Sporun ve bireyselleştirilmiş eğitimin; sosyal beceriler ve öz-bakım, yaşam becerilerine katkısı
 • Problem davranışları kontrol etme ve istendik davranış kazandırma
 • Pekiştireç yöntemi kullanımı
 • Otizmde motobolik yaklaşımlar.
 • 90 dk Sanal Sınıf (Genel Değerlendirme)

 

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

 • Otizm ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Otizm Eğitiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikleri bilir.
 • Eğitim ve spor ilişkisini kavrar.
 • Öğrenme ortamının nasıl düzenleneceğini bilir.
 • Aile ve otizmli birey etkileşiminin nasıl olması gerektiğini bilir.
 • Otizmli bireylerin davranışlarının özelliklerinin neler olduğunu bilir.
 • Otizmli bireyin yaşamının farklı gelişim dönemlerinden oluştuğunu bilir.
 • Otizmli bireylerle daha etkin iletişim kurabilir.