-15%

ÖRTÜK VE DUYGUSAL KÖKLER: MİTLER EĞİTİMİ


Bu kurs siyasi ve toplumsal tarih ile kültür ve sanat tarihine ilgi duyanlar başta olmak üzere mitler hakkında merakı olan tüm yaş grubundan insanlara yöneliktir. Kursa katılmak için herhangi bir ön şart ya da temel bilgi gerekmemektedir.

Kursun konuları Doğu coğrafyasının Çin, Japon, Hint mitleri, Ortadoğu mitleri, Mısır mitleri, Türk mitleri, Batı coğrafyasının Yunan-Roma-Kelt mitleri ve İbrahimi dinlerin hikayelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Kursiyerlerimiz kursun sonunda, gerek kendi ülkemizde gerek ülke dışında seçilen bir simgenin veya uluslararası bir etkinlikte sembollerin kökenlerini, bunların kültüre etkisini ya da bilimsel kimi faaliyetlere, buluşlara isim olarak konulmasındaki bilinç ötesi etkisini görür. Başta resim, sinema, tiyatro olmak üzere mitlerin sanat üzerindeki etkisinin farkına varır. Seçilen konuların ve imgelerin kökenlerine inmede bir yol takip etmelerini sağlar.

Güzel sanatların tüm alanlarında eğitim gören öğrenciler, kişisel gelişim ve sanat ile hobi tarzında da olsa ilgilenenler, mitoloji ve sanat konusunda uzmanlaşmak isteyenler, danışmanlık yapmak isteyenler kursa katılabilirler.

Başarılı olan kursiyerlere “ÖRTÜK VE DUYGUSAL KÖKLER: MİTLER EĞİTİMİ” katılım belgesi verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Çarşamba günleri 20:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası Cuma günü 20:00-21:00 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 25 saatlik eğitime denk gelmektedir.

275.00  325.00 

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Çarşamba)
 • DOĞU MİTOLOJİSİ
  • Mitoloji nedir?
  • Din ve Mitoloji
  • Çin, Japon ve Hint Mitolojileri
  • Ying Yang, Ejderha
  • Konfüçyüs, Tao
  • Üç İmparator, Yeşim İmparator, Sarı İmparator
  • Sekiz Ölümsüz, Kutsal Dağlar
  • İzanami ve İzanagi, Evli Kayalar
  • Amaterasu, Susanna, Kami’ler, Okuninuşi,
  • Yedi Talih Tanrısı, Atalara Tapınma ve İmparator
  • Japon mitolojik unsurları ve Manga çizgi filmler
  • Hint Dinleri ve Tanrıları (Brahmanizm, Hinduizm, Caizm, Budizm)
  • Yaratılış Efsaneleri
  • Süt Okyanusu ve Meru Dağı
  • Mahabharata ve Ramayana
  • Diğer Tanrısal Varlıklar (İndra, Yama, Agni, Varuna, Mitra, Lakşmi, Saraswati, Kali, Durga, Ganeşa, Krişna, Asuralar)
  • Kutsal Hayvanlar (Nandi, Garuda, Sıçan, Fil, Kaplan)

2.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Çarşamba)
 • ORTADOĞU MİTOLOJİSİ
  • Evrenin ve İnsanın yaratılışı
  • Sümer Tanrıları (An, Enlil, İnanna, Utu, Enki, Nanna)
  • Gılgamış ve Tufan Destanları, Babil Kulesi
  • Diğer Tanrılar (Marduk, El, Baal, Molek)
  • İran Mitolojisi (Ahura Mazda, Zerdüşt, Zend Avesta, Hürmüz, Ehrimen, Mithra, Simurg, Farohar)
  • İran Edebi Metinleri ve Mitoloji: Şehname, Mantıku’t-Tayr/Kuşların Dili
  • Mısır Mitolojisi: Mısır Tanrıları Soyağaçları
  • Amon-Ra, Geb ve Nut, Osiris-İsis-Horus, Seth, Aton
  • Anubis, Maat, Ölüler Kitabı ve Mahkemesi, Mumyalama,
  • Kutsal Hayvanlar (Timsah, Kedi, Boğa, Bokböceği)
  • Mısır Sembolleri (Ankh, Amulet, Djed Sütun, Horus’un Gözü, Uraeus, Amenemope, Bennu)

3.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Çarşamba)
 • YUNAN MİTOLOJİSİ
  • Yazım ve Kaynaklar
  • Gaia ve Uranos, Titanlar, Devler Savaşı
  • Zeus ve Olimpia Tanrıları, Hera, Poseidon, Demeter, Apollon
  • Artemis, Athena, Ares, Aphoridite, Eros, Hermes, Hephaistos, Hestia
  • Pandora’nın Kutusu, Delphoi Kehanet Evi, Ölüler Diyarı, Hades ve Persephone
  • Orpheus, Perseus, İason ve Argonot’lar, Troya Savaşı, Oidipus
  • Dyonisos, Herakles, Prometeus, Musa’lar, Canavarlar ve Devler
 • ROMA VE KELT MİTOLOJİLERİ
  • Etrüsk ve Yunan Etkisi
  • Aineias, Romulus ve Remus, Sabin Kadınlarının Kaçırılışı
  • Ovidius’un Metamorphases Kitabı
  • Kişileştirilen Erdemler, Tanrılaştırılan İmparatorlar, Doğu Mitleri ve Roma
  • Kelt mitleri: Druidler, Dadga, Belenus ve Belisama, Brigid, Cerridwen Kazanı, Mabinogion Hikâyeleri, Cuchulainn, Kral Arthur

4.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Çarşamba)
 • TÜRK MİTOLOJİSİ
  • Türk mitolojisinin özellikleri
  • Yaratılış ve Destanlar
  • Şamanizm
  • Efsanevi Hayvanlar: Bozkurt, Evren/Böke/Ejderha, Geyik, Hüma, Zümrüd-ü Anka
  • İslamiyet’in etkisi
 • İBRAHİMİ DİNLER VE MİTOLOJİ
  • Kainat’ın ve İnsanın Yaratılışı, Hz Âdem ve Hz Havva, Cennet ve Yasak Meyve/Ağaç, Habil ile Kabil
  • Bazı Peygamberlerin Hikâyeleri: Hz, Lut, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Yunus, Hz Hızır
  • İblis/Şeytan, Cin, Lilith, Baalzebub, Lucifer
  • Nuh’un Gemisi, Harut ile Marut, Burak, Ashab-ı Kehf/Yedi Uyurlar
  • Kıyamet Alametleri: Gog ve Magog (Yecüc ve Mecüc), Deccal, Dabbtülarz
 • 60 dk Sanal Sınıf (Cuma)