Master and Doctorate in Turkey


Türkiyenin Devlet ve Özel üniversitelerine Yüksek Lisans kayıtları başladı…

Türkiyede ALES,YDS,GRE,GMAT ve b. sınav şartları olmadan devlet ve özel üniversitelerde yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz..

Kabulunuzu almak için hangi belgeler gerekiyor?

1)Lisans diploması ve ay Geçici Mezuniyyet Belgesi(Türkçeye çevrilmiş ve Noter onaylı)

2)Transkript(Türkçeye çevrilmiş ve Noter onaylı)

3)Referans Mektubu(2 adet)

4)Niyet Mektubu

5)Özgeçmiş

6)Pasaport(Türkçeye çevrilmiş ve Noter onaylı)

7)Fotoğraf( 4,5/6 ölçüde)

8)Sınav sonuçlar belgesi( Eğer Varsa)

 

Siz de Türkiye’de eğitim görerek, diplomadan çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Devlet Üniversiteleri Yüksek Lisans Programları

Özel Üniversite Yüksek Lisans Programları

Devlet Üniversiteleri Doktora Programları

Özel Üniversiteleri Doktora Programları

 

Siz hangi Anabilim dallarında  eğitim alabilirsiniz?

 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları

Tarih Anabilim Dalı

Coğrafya Anabilim Dalı

Psikoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Anabilim Dalı

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Çeviribilim Anabilim Dalı

Arkeoloji Anabilim Dalı

Felsefe Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Maliye Anabilim Dalı

Ekonometri Anabilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (iktisat)

Özel Hukuk Anabilim Dalı

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Gazetecilik Anabilim Dalı

Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı

Müzikoloji Anabilim Dalı

Müzik Anasanat Dalı

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Avrupa Birliği Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Radyo Tv Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sermaye Piyasası Uzmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Finansal Ekonometri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Finans Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Medya Çalışmaları (İngilizce Tezli) Yüksek Lisans Programı

İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Vergiciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstanbul Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ekonomi ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kişilerarası İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Yüksek Lisans Program

 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları

Biyoloji

Fizik

Kimya

Kimya Mühendisliği

Su Ürünleri ve Yerleştirme Teknolojisi

Astronomi ve uzay bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enformatik

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Matematik

Molekulyar Biyoloji ve Genetik

Mühendislik Bilimleri

Nanobilim ve Nanomühendislik

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

 

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 Temel Eğitim Bilimleri Anabilim dalı

Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

 Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalı

Beden Eğitimi Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Coğrafya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Gazetecilik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İspanyol Dili Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Müzik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Radyo ve TV Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Biyoloji Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

BİYOMEKANİK ANABİLİM DALI

LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI

MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI

MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI

MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI

PERFÜZYON TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI

RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI

SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON ANABİLİM DALI

SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI

TRANSLASYONEL TIP ANABİLİM DALI

UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI ANABİLİM DALI

ANATOMİ ANABİLİM DALI

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KULAK-BURUN-BOĞAZ ANABİLİM DALI

 ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PARAZİTOLOİİ ANABİLİM  DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ ANABİLİM DALI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

 

Kategoriler: