x
Kaçırma

LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ

LATEX yüksek baskı kalitesinde bilimsel ve matematiksel dokümanlar hazırlamaya çok uygun bir dizgi programıdır. Genellikle bilimsel çalışmaların yazımında kullanılır ve bilim dünyasında neredeyse standarttır. Dolayısıyla yüksek lisans, doktora öğrencilerinden diğer unvanlarda bulunan tüm akademisyenlerin ihtiyacı olduğu bir programdır.

Bir tezi ya da bilimsel bir makaleyi, bir raporu ya da bir kitabı LATEX kullanarak yazmak pek çok avantaj sağlamaktadır. Çünkü matematiksel eşitlikler yazmak ve bu eşitliklere metin içerisinde atıflarda bulunmak oldukça kolaydır. LATEX ile ayrıca, içindekiler listesi, şekil ve tablo listesi oluşturma, sayfa numaralama, tabloların ve şekillerin numaralandırılması ve kaynakçanın düzenlenmesi gibi işlemler otomatik olarak yapılır.

En önemli özelliklerinden birisi, metin içinde yapılan atıfların (ister eşitliklere, ister şekillere ya da tablolara, isterse kaynaklara olsun) ek bir çabaya gerek kalmadan halledilir. LATEX ile metin içerisindeki bölümler (chapter, section vs.) kolaylıkla düzenlenir. Bir kere alıştıktan sonra Word gibi programlara karşı büyük avantajları vardır. Ayrıca sonuçta elde edilen dokümanın kalitesi herhangi bir metin editörüne göre oldukça iyidir.

LATEX en çok, içinde matematiksel formül, tablo ve şekil geçen ve metin içinde bunlara atıflarda bulunulan, birden fazla bölümü olan dokümanların yazılmasında avantaj sağlayacaktır. Yani dönem ödevleri, tezler, bilimsel makaleler, kitaplar ve raporlar için uygundur.

LATEX ’i Microsoft Word gibi diğer programlardan ayıran en önemli özelliği metin yazarken yazarın metnin günü yerine yazdığı metnin içeriği ile ilgilenmesini sağlaması ve ücretsiz bir yazılım olmasıdır.

Eğitime bir Lisans programında kayıtlı olan veya bitirmiş özellikle Mühendisler, Matematikçiler, İstatistikçiler, Fizikçiler vs. başta olmak üzere bilimsel doküman hazırlamaya ihtiyacı olan herkes katılabilir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 45 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Perşembe günleri 20:00-20:45 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası ise Cuma günü 20:00-20:45 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere “LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ” katılım belgesi verilecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 24 saatlik eğitime denk gelmektedir.

325.00  275.00 

Mevcut
Adet:
Karşılaştır

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf
 • Temel Kavramlar
  • LATEX Girdi Dosyaları
  • Girdi Dosya Yapısı
  • Tipik Bir Doküman Yazımı
  • Bir Dokümanın Yerleşim Planı
  • Karşılaşabileceğiniz Dosya Türleri
 • Dizgi
  • Metin ve Dil Yapısı
  • Satır ve Sayfa Kesme
  • Hazır Özel Kelimeler
  • Özel Karakterler ve Semboller
 • Uluslararası Dil Desteği
  • Kelime Arası Boşluklar
  • Başlıklar, Bölümler, ve Kısımlar
  • İç Atıflar
  • Dipnotlar
  • Vurgulanmış Kelimeler
  • Ortamlar (Sıralandırma, Numaralandırma, ve Maddeleme, Sola Yaslama, Saga Yaslama, ve Ortalama, Alıntı Yapmak ve Siir Dizmek, Özet, Tablolar)
 • Proje Ödevi

2.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf
 • Matematik Formülleri
  • Genel
  • Matematik Kipinde Gruplandırma
  • Bir Matematik Formülünün Yapıtaşları
  • Matematikte Boşluklar
  • Düşey Hizalanmış İfadeler
  • Matematik Yazıtipi Puntosu
  • Teoremler, Yasalar
  • Kalın Semboller
  • Matematik Semboller Listesi
 • Özel Konular
  • PostScript Formatında Grafik Ekleme
  • Kaynakça
  • Dizin
  • Tepelik ve Diplikler
  • Verbatim Paketi
  • Diğer Paketleri Kurmak
  • PDF Formatında Doküman Çıkarmak
 • Proje Ödevi

3.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf
 • Grafik Çizimleri
  • picture (resim) Ortamı
  • Temel Komutlar
  • Doğru Parçaları
  • Oklar
  • Çemberler
  • Metin ve Formüller
  • \multiput ve \linethickness Komutları
  • Ovaller
  • Önceden Tanımlanmış Resim Kutuları Kullanma
  • Kuadratik Bézier Eğrileri
  • Zincir Eğrisi
  • Özel Görelilik Teorisinde Hızlılık
  • XY-pic Paketi
 • Proje Ödevi

4.Hafta

 • 45 dk Sanal Sınıf
 • LATEX’i Özelleştirmek
  • Yeni Komutlar, Ortamlar ve Paketler
  • Yazıtipleri ve Puntolar
  • Aralıklar (Satır Aralığı, Paragraf Formatlama, Yatay Aralıklar, Düşey Aralıklar)
  • Sayfa Düzeni
  • Aralıklarla Diğer İşlemler
  • Kutular
 • 45 dk Sanal Sınıf (Genel Değerlendirme)
eğitim süresi

4 Hafta

eğitim tarihi

6 Aralık 2018

eğitmen

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu AKAR

X