KİŞİLER VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI

Kişisel verileri işleyenleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler konusunda bilgilendirmektir. 6698 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu, kişisel verileri koruma altına almakta ve bu verileri hukuka aykırı olarak işleyenlerin cezai sorumluluğu yanında tazminat sorumluluğunu öngörmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması gibi işlemlerden en az birini yapan çalışanların kanun ve hak ihlali yapmamaları ve kişisel verileri usulüne uygun bir şekilde işlemeleri için geliştirilmiş bir eğitimdir.

1,000.00 

KİMLER KATILMALI

 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,
 • Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
 • Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Kişisel Veri Sorumluları,
 • Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Zaman ve Yaşam
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı ve gerekçesi,
 • Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir?
 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalıdır?
 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?
 • Kişisel verilerin anonimleştirilmesi nasıl yapılmalıdır?
 • Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir?
 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
 • Verisi işlenen kişi kurumdan neler talep edebilir?
 • Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır?
 • Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu nedir?
 • Veri Sorumluları Sicili nedir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?
 • Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir?

 

Kategoriler:

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “KİŞİLER VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI”

There are no reviews yet.