, , , ,

İSTANBUL AYDIN ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL FİYATLI TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ


150.00 

İSTANBUL AYDIN ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL FİYATLI TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
GENEL KONULAR
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
2- Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
3- 4857 Sayılı İş Kanunu
4- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai ve Hukuki
Sorumluluklar
6- İşyeri tertip ve düzeni
SAĞLIK KONULARI
1-Meslek Hastalığı ve Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri
2-Biyolojik Risk Etmenleri
3-Psikososyal Risk Faktörleri
4-İlkyardım
5-Tütün Ürünleri
TEKNİK KONULAR
1-Fiziksel Risk Etmenleri
2-Kimyasal Risk Etmenleri
3-Ergonomik Risk Etmenleri
4-İşyerlerinde Acil Durumlar
5-Elektrik
6-Uyarı İşaretleri
7-Kişisel Koruyucu Donanımlar
8-Yangın
9-Deprem
10-İş Kazası
11-İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
12-Ekranlı Araçlarla Çalışma
13-Elle Taşıma İşleri