-50%

İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi


1,000.00  2,000.00 

NOT: TÜM YÜZ YÜZE EĞİTİMLERİMİZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. EĞİTİM BAŞLAYACAĞINDA BİLGİ ALMAK İÇİN “ÖN KAYIT” FORMUNDAN ÖN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

 

NOT: Eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Ön Kayıt Başvuruları Kesin Kayıt yerine geçmez. Kesin Kaydınızın tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte ödeme dekontunun kurumumuza ulaşmış olması gereklidir.

 

GEREKLİ BELGELER:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Başvuru Formu (Merkezimizde Doldurulacaktır)
  3. Dekont (Merkezimizde taksitli/tek çekim ödenebilir)

 

Kimler Katılabilir:

 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

* Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl  süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

Mesleki gelişim amaçlı İnsan Kaynakları Yöneticileri/Çalışanları, SGK çalışanları, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ile iş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen herkes katılabilir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.       İş Kanununa tabi olan çalışanlar ve İş Kanununun kapsamı

2.       Asıl İşveren Alt işveren ilişkisi

3.       İşverenin Eşit Davranma borcu

4.       İşyeri devri

5.       Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Asgari Süreli İş Sözleşmesi

6.       Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

7.       Deneme Süresi

8.       İhbar Öneli ve İhbar Tazminatı

9.       Kötüniyet Tazminatı,

10.   İş Güvencesi, İşe İade

11.   Çalışma Koşullarında Değişiklik

12.   İşçinin Haklı Feshi

13.   İşverenin Haklı Feshi

14.   Fesihte Hak düşürücü Süre

15.   İş Arama İzni

16.   Ücret

17.   Fazla çalışma ücreti

18.   Hafta tatili ücreti

19.   Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücretleri

20.   Mevsimlik çalışma

21.   Yıllık ücretli izin

22.   Ara dinlenmesi

23.   Konut kapıcıları

24.   Kıdem tazminatı

25.   Sendikalar Kanununu

26.   İbraname ve İkale Sözleşmesi

27.   İstifa dilekçesi verilmiş olması,

28.   Cezai şart ve eğitim giderleri

29.   Rekabet yasağı

30.   Birlikte İstihdam ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması,

31.   İş Sözleşmesinin Devri

32.   Tır Şöförlerine ilişkin Kararlar

 

Eğitim Başlama Tarihi : Mayıs

Eğitim Yeri : Sürekli Eğitim

Eğitim Süresi : 24 Saat / 3 Gün

Eğitim Ücreti : 1000 TL

Kategoriler: