İNGİLİZCE DİL KURSU


PROGRAMIN DAYANAĞI:

 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 2. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 3. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 4. 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu
 5. 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Özel Kurslar Çerçeve Programı

PROGRAMIN SEVİYESİ:

En az ilköğretim okulundan mezun olanlar ile yetişkinlere yöneliktir.

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu program ile kursiyerlerin,

 1. İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda dinleme ve anlamaları,
 2. İngilizce bir parçayı, sesli ve sessiz okunduğunda doğru olarak anlamaları,
 3. İngilizceyi anlaşılır ve akıcı biçimde konuşmaları,
 4. Duygu ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde İngilizce olarak ifade edebilmeleri,
 5. Dili kendi kültürü içerisinde tanımalarını sağlamaları,
 6. Kurs süresince ve kursu bitirdikten sonra dili öğrenmede kararlı olmaları,
 7. İngilizce konuşulan ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olmaları,
 8. İngilizce iletişim kurmaya istekli olmaları,
 9. Düzeyine uygun yayınları izlemeye istek duymaları,

beklenmektedir.