HALKLA İLİŞKİLER KURSU


Halkla İlişkiler Görevlisi; kurumlar, kuruluşlar veya işletmeler ile müşteriler arasındaki iletişimi,

anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. Yani işletme kurum ya da kuruluşların insani yanını temsil eden ve insanla olan iletişimini sağlayan bireylerdir.

 

Halkla İlişkiler Eğitim Kursları

Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Halkla ilişkilerin önemli noktalarından birisi de reklamcılıktır. Reklamcılığı sadece satış – pazarlama unsuru olarak düşünmek büyük bir hatadır. Reklam insanların bakış açılarını değiştirmeleri için onlara sunulan bilgiler bütünüdür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim programını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olarak tasarlamıştır.

 

 

Kursun Amacı Nedir?

Her türlü kurum ve kuruluşların bünyesinde halen çalışan ve ya çalışmayı düşünen halkla ilişkiler hizmetleri vb görevdeki bireylerin eğitilerek nitelikli hale gelmesi ve halkla ilişkiler bölümünün daha profesyonel ekipler tarafından idare ve koordinasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Ders Konuları

 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı
 • Nitelikleri, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı
 • Hedef Kitle, Reklam
 • Propaganda
 • Lobicilik Ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama Ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler Ve Araçlar
 • Hedef Ve Yöntem Saptama
 • Planlama Ve Bütçe, Uygulama Ve Değerlendirme
 • Fuar
 • Sergi
 • Toplantı
 • Festival  Açılış Ve Sponsorluk
 • Halkla İlişkiler Ve Psikoloji
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Kurum İçi İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinde Yöntem Ve Organizasyon
 • Yönetici Ve Personel Tipleri Müşteri Çeşitleri
 • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
 • Davranış Şekilleri
 • Değer Yargıları
 • Motivasyon
 • Yüzyüze İlişkiler
 • Telefonda Konuşma
 • Doğru Konuşma Prensipleri
 • Dış Görünüş
 • Dinleme
 • Özetleme
 • Sosyal Yapısı İle İnsan
 • Kişilik Altyapısının Değerlendirilmesi
 •  Kampanya Türleri
 •  Örnek Kampanyalar

Kurs Süresi

Halkla ilişkiler eğitim kursu 80 saat olarak planlanmıştır.

Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu bireyler eğitime katılabilir.