EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ


Eğitim ortamlarında öğrencilerin veya eğitim talep eden tüm bireylerin hayatlarına, mesleki yaşantılarına olumlu iz bırakmak önemli bir değerdir. Fakat bir konuyu veya bir meseleyi iyi bilmek demek onu iyi öğretebilmek anlamına gelmez. Ne kadar çok iyi biliyor olsak da öğretmek başka bir iştir, başka bir sanattır. Öğretmek iyi bilmekten daha zordur.

Bu program sayesinde eğitim veren veya verecek olan tüm bireylerin bilmesi gerekenler ve kazanılması elzem olan beceriler bu sertifika programında verilmeye çalışılacaktır. Bu programla kursiyerlerin eğitmenlikle ilgili yetkinliklerini geliştirmek, eğitim süreçlerini en verimli şekliyle yürütebilir hale  gelmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Sertifika programına eğitmenlik yapmak isteyen her birey katılabilir. Mevcut meslekleri yanı sıra eğitmenliği de profesyonel olarak yapmak isteyen tüm çalışanlar, eğitim alanında daha yetkin ve başarılı olmak isteyenler, kendi sektöründe eğitimci olmak ve bunu belgelemek isteyen sektör profesyonelleri ve çocuklarına daha başarılı bir eğitim vermek isteyen tüm anne ve babalar da bu eğitime katılabilir.

MODÜL I

    ÖĞRETİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

HEDEF KİTLE: İlgili Kurum Personeli veya Bireysel Katılım

KONU: Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Kişilik Tipleri ve Yetişkin Eğitimi

HEDEF:

 1. Öğrenmede bireysel farklılıkların önemini kavrama,
 2. Kişilik tiplerinin öğrenme sürecindeki önemini kavrama,
 3. Yetişkin eğitiminde önemli faktörler konusunda bilgi edinme.

SÜRE: 6 saat

Saat Etkinlik Amaç
10:00/11:00 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcıları öğrenme süreci, öğrenme türleri ve üçlü beyin teorisi  konusunda bilgilendirmek
11:00/11:30 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcıları öğrenme sürecinde öğrenenden kaynaklanan bireysel farklılıklar konusunda  bilgilendirmek
11:30/11:45 Kahve/çay arası
11:45/12:30 Katılımcıların kişilik tiplerini belirleme ve kişilik tiplerinin özelliklerinin katılımcılarla tartışılması Katılımcılara kişilik tipleri ve bu tiplerin öğrenme sürecindeki özelliklerini kavratma
12:30/13:30 Yemek arası
13:30/14:30 Grupların tasarım geliştirmeye başlaması Yetişkinlerin özellikleri, öğrenme engelleri, öğrenme motivasyonları, yetişkinin öğrenme ilkeleri ve eğitimci olarak rolümüz konusunda katılımcıları bilgilendirmek
14:30/14:45 Kahve/çay arası
14:45/16:00 Yetişkin eğitimi konusunda örnek olay çalışması Eğitim öncesi yetişkin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun planlama konusunda uygulama geliştirme

 

MODÜL II

    ÖĞRETİM TASARIMI&YÖNTEM VE TEKNİKLER

HEDEF KİTLE: İlgili Kurum Personeli veya Bireysel Katılım

KONU: Eğitim Programı

HEDEF: Eğitim Programları ve Öğretim

 1. Eğitim Programların temel öğelerini kavryabilme,
 2. Hedeflere uygun bir eğitim programı hazırlayabilme.

SÜRE: 6 saat

Saat Etkinlik Amaç
10:00/11:00 Isınma çalışması Grubu tanıma, grup motivasyonunu sağlama
11:00/11:30 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcılara eğitim programlarının unsurlarına ilişkin bilgi oluşurmak.
11:30/11:45 Kahve/çay arası
11:45/12:30 Eğitim Programları unsurları arasındaki ilişki Katılımcılara eğitim programları ve unsurları arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamak ve geliştirilecek bir eğitim programı ile ilgili bakış açısı geliştirmelerini sağlamak.
12:30/13:30 Yemek arası
13:30/14:30 Grupların program geliştirmeye başlaması Kendi kurumlarının ihtiyacına dönük bir eğitim programı geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini kavramalarını sağlamak.

 

14:30/14:45 Kahve/çay arası
14:45/16:00 Sunum ve değerlendirme Hazırlanan eğitim programını değerlendirirken nelere dikkat edileceğini kavramak.

 

MODÜL III

HEDEF KİTLE: İlgili Kurum Personeli veya Bireysel Katılım

KONU: Ölçme ve Değerlendirme

HEDEF:

 1. Yöntem ve teknikleri ile ilgili temel bilgileri edinme,
 2. Yöntem ve teknikleri kullanarak örnek uygulamalar geliştirme.

SÜRE: 6 saat

Saat Etkinlik Amaç
10:00/11:00 Isınma çalışması Grubu tanıma, grup motivasyonunu sağlama
11:00/11:30 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcılara Ölçme-değerlendirme ve bu kavramlara ilişkin temel bilgi oluşurmak.
11:30/11:45 Kahve/çay arası
11:45/12:30 Bir ölçme aracında bulunması gereken temel özellikler Katılımcılara, bir ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikleri kavratmak. Örnek ölçme araçları inceleyerek alanına uygun ölçme aracı geliştirmek için bakış açısı oluşturmak.
12:30/13:30 Yemek arası
13:30/14:30 Tasarımlara uygun ölçme araçları geliştirme. Kurum içi tasarlanan ve/veya uygulanan  öğretim tasarımını değerlendirmeye uygun ölçme araçları geliştirebilmek

 

14:30/14:45 Kahve/çay arası
14:45/16:00 Sunum ve değerlendirme Hazırlanan ölçme araçlarını, bir ölçme araçlarında bulunması gereken ölçütlere göre değerlendirebilmek.

 

MODÜL IV

    ÖĞRETİM TASARIMI&YÖNTEM VE TEKNİKLER

HEDEF KİTLE: İlgili Kurum Personeli veya Bireysel Katılım

KONU: Öğretim Tasarımı

HEDEF:

 1. Öğretim tasarımının temel bileşenlerini kavrama,
 2. İhtiyaç analizine bağlı olarak örnek öğretim tasarımı geliştirme.

SÜRE: 6 saat

Saat Etkinlik Amaç
10:00/11:00 Isınma çalışması Grubu tanıma, grup motivasyonunu sağlama
11:00/11:30 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcılara öğretim tasarımı bileşenleri ile ilgili genel bilgi temelini oluşurmak.
11:30/11:45 Kahve/çay arası
11:45/12:30 Örnek öğretim tasarımlarının katılımcılarla tartışılması Katılımcılar yapılmış öğretim tasarımlarını inceleyerek, yapacakları tasarımda nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bakış açısı geliştirmelerini sağlamak.
12:30/13:30 Yemek arası
13:30/14:30 Grupların tasarım geliştirmeye başlaması Kendi kurumlarının ihtiyacına dönük öğretim tasarımı hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini kavramalarını sağlamak.
14:30/14:45 Kahve/çay arası
14:45/16:00 Sunum ve değerlendirme İhtiyaca uygun bir öğretim tasarımını değerlendirirken nelere dikkat edileceğini kavramak.

 

MODÜL V

HEDEF KİTLE: İlgili Kurum Personeli veya Bireysel Katılım

KONU: Öğretim Yöntem ve Teknikleri

HEDEF:

Altı şapka, beyin fırtınası, drama, örnek olay, problem çözme, Turnuva:

 1. Yöntem ve teknikleri ile ilgili temel bilgileri edinme,
 2. Yöntem ve teknikleri kullanarak örnek uygulamalar geliştirme.

SÜRE: 6 saat

Saat Etkinlik Amaç
10:00/11:00 Isınma çalışması Grup dinamiğinin bileşenlerini belirleme
11:00/11:30 Kuramsal çerçevenin verilmesi Katılımcılara yöntem ve teknik kavramları ile igili genel bilgi çerçevesi oluşturmak.
11:30/11:45 Kahve/çay arası
11:45/12:00 Takımların oluşturulması ve her bir takım üyesine bir yöntem veya tekniğin verilmesi. Takım üyeleri bireysel olarak çalışarak ilgili yöntem ve tekniğin temel ilkelerini öğrenmelerini sağlamak.
12:00/12:30 Uzmanlık grubu çalışması Her takımdan aynı yöntem ve tekniği seçen kişilerin bir araya gelmesi ve konuyla ilgili tartışarak bilgi alış verişinin sağlanması.
12:30/13:30 Yemek arası
13:30/14:30 Takım üyelerinin ilk takımlarına dönmesi ve ilgili yöntem/tekniğin ilkelerini dikkate alarak uygulamalar yapması. Örneğin:

Altı Şapka: Diğer mağazalara kıyasya, erken indirime girmeyi çeşitli açılardan tartışmak.

Örnek Olay: Yaşanmış bir müşteri problemini çözmek.

Drama: Müşteriye nasıl davranılması gerektiği ile ilgili örnek seneryolar oluşturmak.

Beyin Fırtınası: Müşteri memnuniyeti sağlamak için neler yapılabileceği ile ilgili fikir üretmek.

Problem Çözme: Mağazalarda ortaya çıkan problemeleri belli bir sistematiğe göre çözmek.

14:30/14:45 Kahve/çay arası
14:45/16:00 Sunum ve değerlendirme Daha iyi bir hizmet için genel yargılara ulaşmalarını sağlamak.

 

Not: 30 kişilik grup için tasarlalan eğitim programı toplam 30 saattir.

Kategoriler: