AVCILIK KURSU 0542 509 95 05


Avcılık Sertifikası Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen, kaçak avcılığı azaltarak sürdürülebilir yaban hayatını desteklemeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Başarı ile kursu tamamlayan kursiyer;

Ekolojinin ne olduğunu, ekosistem ve öğelerini bilir. Kaynakların verimli kullanılmasının önemini kavrar. Korunan alanları bilir ve ekosistemi korumanın önemini kavrar. Avcılığın tarihi ve psikolojisini bilir, felsefesi hakkında yorum yapabilir. Aşırı avlanmanın türler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar. Avcılık ahlakına uygun avlanmanın önemini kavrar. Avcının evrensel sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur. Avcılığın yazılı olmayan kurallarını bilir ve bunlara uygun davranır. Yurdumuzdaki önemli av hayvanlarını tanır. Göç eden kuşlar hakkında bilgi sahibi olur. Av silâhları ve kullanım özelliklerini bilir. Av silâhlarının kullanımı ve bakımı sırasında alınacak güvenlik önlemlerini bilir. Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar konusunda bilgi sahibi olur. Av köpeklerinden bulaşan hastalıkları bilir. Hastalıklara karşı uygulanacak korunma yöntemlerini bilir. Yön bulma ve harita okumanın avcı için önemini kavrar. Kamp için uygun yer seçimini ve kamp malzemeleri hakkında bilgi sahibi olur. İlk yardımla ilgili bilgi edinir. İlk yardım ile ilgili uygulama becerisi kazanır. Av kazalarına karşı alınacak önlemleri bilir. Avcılıkla ilgili ulusal mevzuatı bilir. Avcılıkla ilgili uluslar arası mevzuatı bilir.

Avcılık Sertifikası

Sertifika programı eğitim içerikleri atıcılık yeteneklerinden ziyade; doğal yaşama saygı duymayı ve doğal hayatın kendi kendini yenileyebilmesi, bilinçsiz avcılğın önüne geçilmesi, güvenlik önlemleri, sürdürülebilir yaban hayatının korunması ve desteklenmesi, soyu tükenmekte olan canlı türlerinın tanınması için hayvanların genel özelliklerinin ve türlerinin tesbit ve tanımlarını içeren eğitim modüllerinden oluşmaktadır.

Kursun Amacı Nedir?

Avcı eğitiminin ülke ekonomisi açısından önemini kavramalarını, Avcı eğitiminin gereğine inanmalarını, Avcı eğitiminin çevre bilimi açısından önemini kavramalarını, Avcılığın özünü kavramanın gereğine inanmalarını, Yurdumuzdaki avcıların sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirmelerini, Avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgileri edinmenin önemine inanmalarını amaçlamaktadır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

İletişim Yener Bey; 0542 509 95 05

Ders Konuları

  • Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması
  • Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü
  • Avcılıkta ahlaki değerler
  • Yurdumuzda av hayvanları
  • Av silahları ve uygulaması
  • Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar
  • Av için gerekli bilgiler
  • Sağlık bilgisi
  • Avcılıkla ilgili mevzuat

Kurs Süresi

Eğitim süresi 32 saat olarak planlanmıştır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Okuma yazma bilmek ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.