-40%

Aktüerye Hesap Eğitimi


900.00  1,500.00 

Eğitimin Amacı

Kaza, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, maddi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin  hususların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

1-Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Beden Tamlığının İhlali
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Sebepleri
 • Finans Matematiği (Paranın Peşin Değeri/Güncel Değeri)
 • Hayat Sigortaları Matematiği

 -Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)

– Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)

   Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)

   Hayat Annüiteleri

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması

Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)

Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi


2-Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

 • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)


3-Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma
 • Destekten Yoksun Kalanlar (Fiili ve Farazi Destek)
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eş Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği

Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı

                        Hayat Tabloları

Hayat Annüiteleri

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)

Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

4-Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hesaplamaları

 

5-İş kazası uygulama örnekleri

 

6-Trafik kazası uygulama örnekleri

 

7-Üçüncü şahıs sorumluluğu

 

Eğitime Kimler Katılır

 

Avukatlar, İşverenler, İşveren vekilleri, İnsan Kaynakları, işletmeciler, Bilirkişilik yapanlar, Bilirkişilik yapacaklar, İlgili diğer kişiler

 

Kategoriler: