AKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK-UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ


Programın Amacı

Bu programda amaçlanan, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının(bedensel zararları) tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM ile yapılan eğitimde katılımcılara üniversitenin sertifikası verilecektir.
Eğitim Süresi 32 Saat
Minumum 15 Kişilik Sınıflar

Eğitim Tarihi: 08-09 ŞUBAT 2020

Eğitim Süresi: 24 Saat

Eğitim Yeri: Bakırköy Yerleşkesi

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası Verilecektir.

1,000.00 

Kimler için:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Yeminli Mali Müşavirler
Avukatlar
Hakimler
İş Müfettişleri ve Uzmanları
İş güvenliği Uzmanları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer bölüm lisans mezunları

Program İçeriği:

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
1. Hafta – Cumartesi
• Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Anüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
1. Hafta – Pazar
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
Destekten Yoksun Kalma Zararları
2. Hafta – Cumartesi
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Anüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
2. Hafta – Pazar
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “AKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK-UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ”

There are no reviews yet.