Uppermost 5 Wildest On the net Day Web page

Let’s participation, theoretically, with the aim of you’ve bashed all of the usual go out with locates. Probably they driven in your case, or possibly they executed. Nevertheless without hesitation you’re record also looking for...
Okumaya devam et

On the net Engagement Information Suggestions That Will

be2 http://bycwedwoje.pl/portale-randkowe/be2/. Hence you’ve build the right online rendezvousing report with your very best user profile pic. What’s next? How do you dawn abusing this particular page to truly suffer citizens in addition to size...
Okumaya devam et

The Horrid Legitimacy All but On the net Going out with

twoo portal randkowy, http://bycwedwoje.pl/portale-randkowe/twoo-poznaj-nowych-ludzi-znajdz-milosc/. Maslow’s structure of indigence and square wisdom both suggest that devotion is usually a deep human essential. Many people suffer their own big supplementary all the way through their collective groups...
Okumaya devam et

12UY0056–3 İSKELE KURULUM ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. a) Zorunlu Birimler 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması...
Okumaya devam et

11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilik olarak görülmektedir. Bu bakımdan...
Okumaya devam et

11UY0024–3 SIVACI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri...
Okumaya devam et

12UY0048–3 DUVARCI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen boyut ve şekilde,...
Okumaya devam et

12UY0049-3 BETONCU ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre gerekli önlemleri alarak taze betonun yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür...
Okumaya devam et

11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme projelerinde yer alan donatının; tür, şekil, boyut ve konum bakımından projesinde ön görülen şartlara uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan...
Okumaya devam et

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ Bu yeterlilik alçı sıva uygulayıcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı sıva uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. a) Zorunlu Birimler 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması...
Okumaya devam et